View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 66.7% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 92.9% 98.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 92.9% 98.8% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 59.5% 8.7% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 66.7% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
Ukrainian (uk_UA) 81.0% 92.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#5445 Standardize on licenseUrl instead of licenseURL 5c2c9e1ac
admin authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Number of strings 756
Number of words 7254
Number of characters 54504
Number of languages 18
Number of source strings 42
Number of source words 403
Number of source characters 3028
When User Action Detail Object
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/default
3 weeks ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
RZ
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzenci zewnętrzni
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Recenzent zewnętrzny
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy bibliotekarzy naukowych do włączenia tego wydawnictwa w obręb zasobu elektronicznych wydań. Jednocześnie ten system publikacji w otwartym dostępie jest odpowiedni dla bibliotek, aby mogły zapewnić swoim członkom zespołów stosowanie go dla wydań, nad którymi obecnie pracują (see <a href="http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany zgłoszeniem swojej pracy wydawnictwu? Zalecamy przejrzenie zakładki: <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about">O wydanius</a>, sekcję o polityce wydawniczej <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> oraz zakładki Wskazówki dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register">zarejestrować się </a> do wydawnictwa przed zgłoszeniem lub, jeśli są już zarejestrowani, mogą łatwo zalogować się, <a href="{$indexUrl}/index/login"> zalogować się a</a> ,aby rozpocząć pięciostopniowy proces zgłoszenia</a> and begin the 5 step process.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year