View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Danish (da_DK) 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
English (United States) source 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Finnish 85.0% 78.6% 0.0% 2.0% 0.3% 0.3% Translate
French (Canada) 79.2% 81.6% 0.0% 10.1% 0.0% 0.3% Translate
German 82.4% 84.7% 0.0% 6.4% 0.0% 0.3% Translate
Greek (el_GR) 73.4% 77.7% 0.0% 4.6% 0.0% 0.3% Translate
Kurdish (ku_IQ) 36.7% 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Slovenian (sl_SI) 84.1% 86.8% 0.0% 3.8% 0.0% 0.3% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Swedish (sv_SE) 39.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Ukrainian (uk_UA) 26.9% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#5445 Standardize on licenseUrl instead of licenseURL 5c2c9e1ac
admin authored a week ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Number of strings 5536
Number of words 58928
Number of characters 386432
Number of languages 16
Number of source strings 346
Number of source words 3683
Number of source characters 24152
When User Action Detail Object
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/manager
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/manager
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/manager
3 weeks ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
3 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
<h3>Deklaracja o prawach autorskich na licencji Creative Commons</h3>
<h4>Deklaracja o polityce wydawniczej na zasadzie Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji, równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Licencja Creative Commons</a>, która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz:<a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">Efekt Otwartego Dostępu</a>).</li>
</ol>
<h4>Deklaracja polityki wydawniczej na zasadzie odroczonego Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji pracy (określony przedział czasu) po publikacji równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Licencja Creative Commons</a> która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mogą wchodzić na oddzielne, dodatkowe serie kontraktowe dla niewyłącznej dystrybucji wersji pracy publikowanej przez wydawnictwo (np. publikowanie w repozytorium instytucjonalnym lub w książce) z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz: <a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">Efekt Otwartego Dostępu</a>).</li>
</ol>
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Pozycje katalogowe
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Całkowita liczba monografii {$count} {$total}
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Widok całego pliku według daty
3 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Widok całego katalogu według daty
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year