View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 98.8% 97.4% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
Czech (cs_CZ) 1.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Danish (da_DK) 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
English (United States) source 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Finnish (fi_FI) 98.8% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
French (Canada) 78.4% 80.2% 0.0% 10.1% 0.0% 1.2% Translate
German (de_DE) 81.6% 83.4% 0.0% 5.5% 0.0% 1.2% Translate
Greek (el_GR) 72.6% 76.4% 0.0% 4.6% 0.0% 1.2% Translate
Kurdish (ku_IQ) 36.6% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Norwegian Bokmål 98.8% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
Portuguese (Brazil) 99.1% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Slovenian (sl_SI) 83.3% 85.4% 0.0% 3.7% 0.0% 1.2% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Swedish (sv_SE) 62.8% 50.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Ukrainian (uk_UA) 26.5% 14.8% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) 9d6fb5493
nef authored 4 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Number of strings 6246
Number of words 67032
Number of characters 439560
Number of languages 18
Number of source strings 347
Number of source words 3724
Number of source characters 24420
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
yesterday open2source Translation changed Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
<h3>Deklaracja o prawach autorskich na licencji Creative Commons</h3>
<h4>Deklaracja o polityce wydawniczej na zasadzie Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji, równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a>, która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mogą przystępować do oddzielnych, dodatkowych, kontraktowych serii z wersją pracy opublikowanej w wydawnictwie bez zasady wyłączności, z powiadomieniem o pierwszej publikacji w tym wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>

<h4>Deklaracja polityki wydawniczej na zasadzie odroczonego Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji pracy (określony przedział czasu) po publikacji równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a> która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mogą wchodzić na oddzielne, dodatkowe serie kontraktowe dla niewyłącznej dystrybucji wersji pracy publikowanej przez wydawnictwo (np. publikowanie w repozytorium instytucjonalnym lub w książce) z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank"href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>
yesterday open2source Translation changed Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
<h3>Deklaracja o prawach autorskich na licencji Creative Commons</h3>
<h4>Deklaracja o polityce wydawniczej na zasadzie Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji, równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a>, która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>

<h4>Deklaracja polityki wydawniczej na zasadzie odroczonego Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji pracy (określony przedział czasu) po publikacji równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a> która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mogą wchodzić na oddzielne, dodatkowe serie kontraktowe dla niewyłącznej dystrybucji wersji pracy publikowanej przez wydawnictwo (np. publikowanie w repozytorium instytucjonalnym lub w książce) z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank"href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>
yesterday open2source Translation changed Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
<h3>Deklaracja o prawach autorskich na licencji Creative Commons</h3>
<h4>Deklaracja o polityce wydawniczej na zasadzie Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji, równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a>, która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>

<h4>Deklaracja polityki wydawniczej na zasadzie odroczonego Otwartego Dostępu</h4>
Autorzy, którzy publikują w tym wydawnictwie, przystają na następujące warunki:
<ol type="a">
<li>Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają wydawnictwu prawo pierwszeństwa publikacji pracy (określony przedział czasu) po publikacji równocześnie licencjonowanej na zasadzie <a target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution License</a> która pozwala na pracę z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mogą wchodzić na oddzielne, dodatkowe serie kontraktowe dla niewyłącznej dystrybucji wersji pracy publikowanej przez wydawnictwo (np. publikowanie w repozytorium instytucjonalnym lub w książce) z uznaniem autorstwa i pierwszeństwa publikacji w wydawnictwie.</li>
<li>Autorzy mają pozwolenie i są zachęcani do opublikowania ich pracy online (np. w repozytorium instytucjonalnym lub na ich stronie) przez lub w trakcie procesu zgłoszenia, co może prowadzić do produktywnych wymian, jak również do wcześniejszych i liczebniejszych cytowań publikowanej pracy (zobacz <a target="_blank" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>
yesterday open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Nie zezwalaj użytkownikom na zgłaszanie nowych artykułów do wydawnictwa. Zgłoszenia mogą być nieaktywne dla indywidualnych wydań <a href="{$url}">seria wydania</a> w ustawieniach.
yesterday open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Wydawnictwo nie przyjmuje zgłoszeń w tym momencie. Przejdź do ustawień workflow, aby wznowić nabór zgłoszeń.
yesterday open2source New translation Open Monograph Press/manager - Polish (pl_PL)
Przynajmniej jedna seria musi być aktywna. Odwiedź ustawienia workflow, aby zdezaktywować wszystkie zgłoszenia do tego wydania.
2 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/manager
2 days ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Danish (da_DK)
2 days ago None Committed changes Open Monograph Press/manager - Spanish (es_ES)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year