View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.3% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes ac3fde3
admin authored 4 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 168
Number of words 5424
Number of characters 35616
Number of languages 24
Number of source strings 7
Number of source words 226
Number of source characters 1484
When User Action Detail Object
yesterday None New alert Repository has changes. Common Plugins/textEditorExtras
2 days ago None Pushed changes Common Plugins/textEditorExtras
3 days ago None New alert Repository has changes. Common Plugins/textEditorExtras
4 days ago None Pushed changes Common Plugins/textEditorExtras
4 days ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Georgian (ka_GE)
4 days ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Finnish (fi_FI)
5 days ago ajnyga New translation Common Plugins/textEditorExtras - Finnish (fi_FI)

<p>Ota käyttöösi tarvitsemasi TinyMCE-muokkaimen lisätoimintonapit jokaisen alla olevan kentän kohdalla.</p>
<p>Joissakin tapauksissa kuvien, taulukoiden ja muiden erityismuotoilujen lisääminen voi aiheuttaa ongelmia.
Näin tapahtuu erityisesti kahdessa tapauksessa. Sähköpostipohjien sisältöön lisätyt erikoismuotoilut eivät ole välttämättä
kaikkien sähköpostien lukemiseen tarkoitettujen ohjelmien tukemia ja voivat nostaa todennäköisyyttä sille, että sähköposti
luokitellaan roskapostiksi. Erikoismuotoilut abstrakteissa eivät ole välttämättä indeksointipalveluiden,
kuten Google Scholar ja Crossref, tukemia.</p>
<p>Taulukot sisältävät kaksi lisähaastetta. Ensiksi, leveät taulukot mahtuvat huonosti pienten päätelaitteiden näytöille.
Sinun tulisi tarkistaa kaikkien sivustolle lisäämiesi taulukoiden näkyvyys mobiililaitteella. Toiseksi, taulukot tarvitsevat rivi- ja
sarakeotsikot ollakseen saavutettavia. Tässä käytettävissäsi olevat taulukkotyökalut eivät toteuta riittävää saavutettavuusvaatimusten
mukaista HTML-koodausta. Sinun tulee käsin muokata taulukoiden HTML-merkinnät
<a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">WCAG 2.0 ohjeistuksen</a> mukaiseksi.</p>
<p>Suosittelemme käyttämään erityismuotoiluja ainoastaan tarvittaessa ja huolellisesti testaamaan lopputuloksia
mikäli julkaisujasi koostetaan muihin palveluihin.</p>
5 days ago IliaUNI Translation changed Common Plugins/textEditorExtras - Georgian (ka_GE)

<p>Enable the extra controls that you would like to appear in the TinyMCE editor for each field listed below.</p>
<p>In some cases, adding images, tables or other advanced formatting may cause distribution problems. This is especially
so in two cases. Advanced formatting in the Email Template Body may not be compatible with all email clients and can
increase the risk that your emails will be blocked. Advanced formatting in an Abstract may not be compatible with
indexing services such as Google Scholar, Crossref and the PKP Indexინდექსი.</p>
<p>Tables present two additional problems. First, wide tables may cause layout problems on small screens. You should test
any tables you add to your site on a mobile device. Second, most tables require row and column headings in order to be
compliant with accessibility requirements in many jurisdictions. The table controls that can be enabled here do not
support proper HTML markup that meets these requirements. You may need to manually adjust the HTML markup of your tables
according to the <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">WCAG 2.0 guidelines</a>.</p>
<p>We encourage you to only add advanced formatting options when it is necessary and to carefully test the results
wherever your published material is aggregated on other services.</p>
5 days ago IliaUNI Translation uploaded Common Plugins/textEditorExtras - Georgian (ka_GE)
ტექსტური რედაქტორის დამატებითი ინფორმაცია
5 days ago IliaUNI Translation uploaded Common Plugins/textEditorExtras - Georgian (ka_GE)
დაამატეთ მართვის საშუალებები მდიდარ ტექსტურ რედაქტორს სურათების ატვირთვის, HTML კოდის მანიპულირებისა და ცხრილების დასამატებლად.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year