View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 6e04394
eirikh authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 147
Number of words 4746
Number of characters 31164
Number of languages 21
Number of source strings 7
Number of source words 226
Number of source characters 1484
When User Action Detail Object
19 hours ago None Pushed changes Common Plugins/textEditorExtras
a week ago None Pushed changes Common Plugins/textEditorExtras
a week ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål

<p> Aktiver de ekstra kontrollene du vil skal vises i TinyMCE-editoren for hvert felt som er oppført nedenfor. </p>
<p>I noen tilfeller kan det føre til distribusjonsproblemer å legge til bilder, tabeller eller annen avansert formatering. Dette er spesielt
så i to tilfeller. Avansert formatering i e-postmalens kropp er kanskje ikke kompatibel med alle e-postklienter og kan
øke risikoen for at e-postene dine blir blokkert. Avansert formatering i et sammendrag er kanskje ikke kompatibel med
indekseringstjenester som Google Scholar, Crossref og PKP Index. </p>
<p>Tabeller presenterer to ekstra problemer. For det første kan brede tabeller forårsake layoutproblemer på små skjermer. Du burde teste
eventuelle tabeller du legger til nettstedet ditt på en mobil enhet. For det andre krever de fleste tabeller rad- og kolonneoverskrifter for å være det
i samsvar med tilgjengelighetskrav i mange jurisdiksjoner. Tabellkontrollene som kan aktiveres her gjør det ikke
støtter riktig HTML-markering som oppfyller disse kravene. Det kan hende du må justere HTML-markeringen av tabellene dine manuelt
i henhold til <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html"> WCAG 2.0 retningslinjene </a>. </p>
<p> Vi oppfordrer deg til å bare legge til avanserte formateringsalternativer når det er nødvendig, og å teste resultatene nøye
uansett hvor det publiserte materialet er samlet på andre tjenester. </p>
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
Tabeller
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
Kode
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
Bilder
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
E-post mal brødtekst
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
Legg til flere kontroller til den innebygde tekst-ditoren for å laste opp bilder, manipulere HTML-koden og lage tabeller.
8 days ago eirikh New translation Common Plugins/textEditorExtras - Norwegian Bokmål
Text Editor Extras
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year