View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
100.0% Translate
Words1178
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 9.1% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #41 from NateWr/i6502_mimetype 0f55cbc
Nate Wright authored 12 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/nb_NO/locale.po
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål
3 days ago eirikh Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> General Privacy Iell personverninformatisjon </h3>
<p>Please refer to our Se den generalelle <a href="{$privacyStatementUrl}">privacy statem personvernerklæringent </a>. </p>
<h3>Usage S Bruksstatisticskk </h3>
<p>In order to be able to analyse usage and impact of our journal and the published articles, we collect and log access to the journal’s homepage, issues, articles, galleys and supplementary For å kunne analysere bruken og effekten av publikasjonene våre, samler vi inn og logger tilgang til hjemmesiden, kategorier, serier, bøker og filesr. In the procsessen blir alle data is anonymised. No personal information isrt. Ingen personlige opplysninger blir loggedt. IP -addresses arer anonymised by being hashed (usingres ved å bli hash (ved hjelp av <em> SHA 256 </em>) in c kombinatisjon with amed et <em>secure 64 characters sikkert 64 tegn loangt salt </em> that issom automaticallysk <em>randomly generated and overridden on a daily basis genereres tilfeldig og overstyres daglig </ / em>. ThDerefor kan ikke IP ad-adresses cannot ber reckonstructed.eres. </p>
<p>The following Følgende informatisjon is collected next to thsamles ved siden av de anonymisedrte IP -addresses:ne: </p>
<ul>
<li>Access Tilgangstype (i.edvs. administrative) </li>
<li>Request time Forespørselstid </li>
<li>Requested Forespurt URL </li>
<li> HTTP -status ckode </li>
<li>Brow Nettleser </li>
</ul>
<p>The collect De innsamlede data is only used for evaluation purposes. Noene brukes bare til evaluering. Ingen IP -addresses are mapped to usr blir tilordnet bruker -IDs. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemt IP -address.e. </p>
3 days ago eirikh Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> General Privacy Iell personverninformatisjon </h3>
<p>Please refer to our Se den generalelle <a href="{$privacyStatementUrl}">privacy statement personvernerklæringen </a>. </p>
<h3>Usage S Bruksstatisticskk </h3>
<p>In order to be able to analyse usage and impact of our publications, we collect and log access to the homepage For å kunne analysere bruken og effekten av publikasjonene våre, samler vi inn og logger tilgang til hjemmesiden, ckategoriesr, seriesr, books andøker og filesr. In the procsessen blir alle data is anonymised. No personal information isrt. Ingen personlige opplysninger blir loggedt. IP ad-adresses arer anonymised by being hashed (usingres ved å bli hash (ved hjelp av <em> SHA 256 </em>) in c kombinatisjon with amed et <em>secure 64 characters sikkert 64 tegn loangt salt </em> that issom automaticallysk <em>randomly generated and overridden on a daily basis genereres tilfeldig og overstyres daglig </ / em>. ThDerefor kan ikke IP ad-adresses cannot ber reckonstructed.eres. </p>
<p>The following Følgende informatisjon is collected next to thsamles ved siden av de anonymised IP adrte IP-adresses:ne: </p>
<ul>
<li>Access Tilgangstype (i.edvs. administrative) </li>
<li>Request time Forespørselstid </li>
<li>Requested Forespurt URL </li>
<li> HTTP -status ckode </li>
<li>Brow Nettleser </li>
</ul>
<p>The collected data is only used for evaluation purposes. No IP addresses are mapped to us De innsamlede dataene brukes bare til evaluering. Ingen IP-adresser blir tilordnet bruker -IDs. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemt IP -address.e. </p>
3 days ago eirikh Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> Generell personvernial Privacy Informasjtion </h3>
<p> Se denPlease refer to our generelleal <a href="{$privacyStatementUrl}">personvernerklæringrivacy statement</a>. </p>
<h3>BrukssUsage Statistikkcs</h3>
<p> For å kunne analysere bruken og effekten av publikasjonene våre, samler vi inn og logger tilgang til hjemmesidenIn order to be able to analyse usage and impact of our publications, we collect and log access to the homepage, kcategoriers, seriers, bøker ogooks and filers. In the proscessen blir alle data is anonymisert. Ingen personlige opplysninger blird. No personal information is loggetd. IP-a addressers are anonymiseres ved å bli hashet (ved hjelp avd by being hashed (using <em> SHA 256 </em>) i kn combinasjtion med etwith a <em>sikkert 64 tegnecure 64 characters laongt salt</em> somthat is automatiskcally <em>genereres tilfeldig og overstyres dagligrandomly generated and overridden on a daily basis< / /em>. DTherefor kan ikke IP- addressers cannot be rekconstruerescted.</p>
<p> FølgendeThe following informasjtion samles ved siden av dis collected next to the anonymiserte IP-ad IP addressene: s:</p>
<ul>
<li> TilgangsAccess type (dvsi.e. administrative) </li>
<li> Forespørselstid Request time</li>
<li> ForespurtRequested URL </li>
<li> HTTP- statusk code </li>
<li> NettleBrowser </li>
</ul>
<p> De innsamlede dataene brukes bare til evaluering. Ingen IP-adresser blir tilordnet brukThe collected data is only used for evaluation purposes. No IP addresses are mapped to user- ID-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemts. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific IP- addresse. .</p>
3 days ago eirikh New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> Generell personverninformasjon </h3>
<p> Se den generelle <a href="{$privacyStatementUrl}">personvernerklæringen</a>. </p>
<h3>Bruksstatistikk</h3>
<p> For å kunne analysere bruken og effekten av publikasjonene våre, samler vi inn og logger tilgang til hjemmesiden, kategorier, serier, bøker og filer. I prosessen blir alle data anonymisert. Ingen personlige opplysninger blir logget. IP-adresser anonymiseres ved å bli hashet (ved hjelp av <em> SHA 256 </em>) i kombinasjon med et <em>sikkert 64 tegn langt salt</em> som automatisk <em>genereres tilfeldig og overstyres daglig< / em>. Derfor kan ikke IP-adresser rekonstrueres.</p>
<p> Følgende informasjon samles ved siden av de anonymiserte IP-adressene: </p>
<ul>
<li> Tilgangstype (dvs. administrativ) </li>
<li> Forespørselstid </li>
<li> Forespurt URL </li>
<li> HTTP-statuskode </li>
<li> Nettleser </li>
</ul>
<p> De innsamlede dataene brukes bare til evaluering. Ingen IP-adresser blir tilordnet bruker-ID-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemt IP-adresse. </p>
3 days ago eirikh New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål
Hvert forlag kan overstyre disse innstillingene fra forlagets programtillegg-side.
3 days ago eirikh Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> Generell personvernial Privacy Informasjtion </h3>
<p> Se denPlease refer to our generelleal <a href="{$privacyStatementUrl}"> personvernerklæringen privacy statement</a>. </p>
<h3> BrukssUsage Statistikk cs</h3>
<p> For å kunne analysere bruken og effekten av våIn order to be able to analyse usage and impact of our journal og dand the publisertehed artikclene, samler vi inn og logger tilgang til tidsskriftets hjemmeside, utgavers, we collect and log access to the journal’s homepage, issues, artikclers, bysse og tilleggsgalleys and supplementary filers. In the proscessen blir alle data is anonymisert. Ingen personlige opplysninger blird. No personal information is loggetd. IP- addressers are anonymiseres ved å bli hash (ved hjelp avd by being hashed (using <em> SHA 256 </em>) i kn combinasjtion med etwith a <em> sikkert 64 tegnsecure 64 characters laongt salt </em> somthat is automatiskcally <em> genereres tilfeldig og overstyres daglig randomly generated and overridden on a daily basis< / /em>. DTherefor kan ikke IP-a addressers cannot be rekconstrueres. cted.</p>
<p> FølgendeThe following informasjtion samles ved siden av dis collected next to the anonymiserte IP-ad IP addressene: s:</p>
<ul>
<li> TilgangsAccess type (dvsi.e. administrative) </li>
<li> Forespørselstid Request time</li>
<li> ForespurtRequested URL </li>
<li> HTTP- statusk code </li>
<li> NettleBrowser </li>
</ul>
<p> De innsamlede dataene brukes bare til evaluering. Ingen IP-adresser blir tilordnet brukThe collected data is only used for evaluation purposes. No IP addresses are mapped to user- ID-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemts. It is technically impossible to trace a specific set of data to a specific IP- addresse. .</p>
3 days ago eirikh New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål

<h3> Generell personverninformasjon </h3>
<p> Se den generelle <a href="{$privacyStatementUrl}"> personvernerklæringen </a>. </p>
<h3> Bruksstatistikk </h3>
<p> For å kunne analysere bruken og effekten av vår journal og de publiserte artiklene, samler vi inn og logger tilgang til tidsskriftets hjemmeside, utgaver, artikler, bysse og tilleggsfiler. I prosessen blir alle data anonymisert. Ingen personlige opplysninger blir logget. IP-adresser anonymiseres ved å bli hash (ved hjelp av <em> SHA 256 </em>) i kombinasjon med et <em> sikkert 64 tegn langt salt </em> som automatisk <em> genereres tilfeldig og overstyres daglig < / em>. Derfor kan ikke IP-adresser rekonstrueres. </p>
<p> Følgende informasjon samles ved siden av de anonymiserte IP-adressene: </p>
<ul>
<li> Tilgangstype (dvs. administrativ) </li>
<li> Forespørselstid </li>
<li> Forespurt URL </li>
<li> HTTP-statuskode </li>
<li> Nettleser </li>
</ul>
<p> De innsamlede dataene brukes bare til evaluering. Ingen IP-adresser blir tilordnet bruker-ID-er. Det er teknisk umulig å spore et bestemt datasett til en bestemt IP-adresse. </p>
3 days ago eirikh New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål
Hvert tidsskrift kan overstyre disse innstillingene fra tidsskriftets programtilleggside.
3 days ago eirikh New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Norwegian Bokmål
Nedlastinger
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 100.0% 57 1178 7761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 16, 2021, 2:12 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year