View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings48
100.0% Translate
Words872
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.4% 97.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 1.2% 1.8% 1.2% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 9.8% 2.4% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.6% 95.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.8% 0.0% 0.0% 1.1% 0.9% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 45.5% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Russian) 052f8d61ab
ppv1979 authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/nb_NO/admin.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
7 months ago eirikh New translation Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
Standardspråket må være et av tidsskriftet sine støttede språk.
7 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
7 months ago tormod New translation Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
Masse-epostfunskjonen er blitt slått av for dette tidsskriftet. Funksjonen kan slås på under <a href="{$siteSettingsUrl}" > Admin> Nettstedets innstillinger</a>.
7 months ago tormod New translation Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
En redaksjonsleder kan ikke sende masse-epost til de rollene som er valgt nedenfor. Bruk denne instillingen til å begrense misbruk av e-postvarslingsfunksjonen. Det kan for eksempel være sikrere å slå av masse-epost til lesere, forfattere eller andre store brukergrupper som ikke har samtykket til å motta slike e-poster.<br><br>Masse-epostfunksjonen kan bli fullstendig avslått for dette tidsskriftet i <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Nettstedets innstillinger</a>.
7 months ago tormod New translation Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
Velg tidsskriftene som skal ha tilgang til å sende masse-epost. Når denne funksjonen er aktivert, kan en redaksjonsleder sende e-post til alle registrerte brukere i tidsskriftet. <br><br>Misbruk av denne funksjonen til å sende uoppfordrede e-poster kan være i strid med anti-spam-lover i noen jurisdiksjoner og kan resultere i at e-postersendt fra din server blir blokkert som spam. Søk tekniske råd før du aktiverer denne funskjonen og vurder å konsultere redaksjonsledere for å sikre at den brukes korrekt. <br><br>Ytterligere begrensninger av denne funksjonen kan aktiveres for hvert tidsskrift ved å gå til indstillingsveilederen i listen over<a href ="{$hostedContextsUrl}">Nettstedets tidsskrift</a>.
7 months ago tormod New contributor Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
8 months ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
8 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 872 5528
Translated 100.0% 48 872 5528
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2021, 12:58 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year