View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
100.0% Translate
Words5796
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.4% 97.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 9.8% 2.4% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.6% 95.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.8% 0.0% 0.0% 1.1% 0.9% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 45.5% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Russian) 052f8d61ab
ppv1979 authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/nb_NO/emails.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
6 months ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Passordet ditt til nettstedet for {$siteTitle} er nå fornyet. Ta godt vare på brukernavnet og passordet. Du vil trenge dem for oppgavene du skal utføre på nettstedet.<br />
<br />
Ditt brukernavn: «{$username»}<br />
Passord: {$password}<br />
<br />
{$principalContactSignature}
6 months ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
6 months ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
<b> {$title} </b> <br />
<br />
{$summary} <br />
<br />
Besøk nettstedet vårt for å lese <a href="{$url}">hele kunngjøringen </a>.
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
7 months ago tormod Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
{$participantName}:<br />
<br />
Takk for at du har sagt deg villig til å bidra til arbeidet vårt. Innleveringen «{$submissionTitle}»; for {$contextName} er klar for språkvaskredigering. Du finner innleveringen på tidsskriftets nettsted, sammen med vår «Instruks for språkvask.<br />
<br />
1. Klikk på innleveringens URL under<br />
2. Åpne filer som er tilgjengelige under «Filer til språkvask». Legg til eventuelle kommentarer i diskusjonsfeltet.<br />
3. Lagre de språkvaskede filene og last dem opp.<br />
4. Informer redaktøren at alle filene har blitt bearbeidet og at produksjonen kan starte.<br/>
<br />
{$contextName} URL: {$submissionUrl}<br />
Brukernavn: {$participantUsername}<br />
7 months ago tormod Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Forespørsel om språkvaskmanuskriptredigering
7 months ago tormod Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Denne e-posten fra redaktør eller seksjonsredaktør til en forfatter, informerer om at innleveringen må revideromarbeides.
7 months ago tormod Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
{$authorName}:<br />
<br />
Vi har tatt en beslutning angående innleveringen din, «{$submissionTitle}», som du sendte inn til {$contextName}.<br />
<br />
Vår beslutning er: ReviderOmarbeiding kreves
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5796 38209
Translated 100.0% 165 5796 38209
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 1.2% 2 66 458

Last activity

Last change March 10, 2021, 3:08 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year