View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
100.0% Translate
Words5793
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 99.0% 98.3% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.6% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.5% 99.8% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
manager 99.1% 98.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 86.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 97.0% 98.3% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.6% 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Gaelic) 156a903e9a
iGaidhlig authored 20 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/nb_NO/emails.po
When User Action Detail Object
a week ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
a week ago None New string to translate Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
a week ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
a week ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
2 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
2 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Hei<br />
<br />
{$submitterName} har sendt inn manuskriptetlevert inn &quot;{$submissionTitle}&quot; til <i>{$contextName}</i>. <br />
<br />
Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte meg. Takk for at du har valgt å publisere din artikkel i dette tidsskrifteTa kontakt med meg om du har spørsmål. Takk for at du vurderer dette tidsskriftet for arbeidet ditt.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}
2 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
InnleveringsbekreftelseBekreftelse på innlevering
2 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Når denne funksjonen er slått på, sendes denne e-posten automatisk til forfattere, så snart de har fullført prosedyren for innlevering av manuskript til tidsskriftet. E-posten gir informasjon om å følge manuskriptetinnleveringen gjennom den redaksjonelle prosessen, og takker forfatteren for bidraget.
2 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Vi har mottatt ditt manuskriptinnleveringen din
2 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/emails - Norwegian Bokmål
Denne e-posten sendes til registrerte brukere som har bedt om slikt varsel, via "«Varsle Bbrukere"»-lenken på den ansvarlige redaktørens brukerside. På denne måten får registrerte brukere varsel om den nye utgivelsen, og inviteres til å besøke nettstedet via en vedlagt URL-lenke.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5793 38175
Translated 100.0% 165 5793 38175
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 3.0% 5 280 1748

Last activity

Last change Nov. 18, 2020, 2:57 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year