View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Basque 75.1% 71.8% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_CN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 76.5% 73.3% 0.0% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 99.8% 99.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 99.5% 99.0% 0.2% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.0% Translate
Mongolian (mn_MN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian (fa_IR) 91.1% 89.9% 0.0% 19.1% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 72.7% 70.3% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (cyrillic) 87.9% 84.8% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin) 87.9% 84.8% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak (sk_SK) 49.0% 52.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 92.1% 91.6% 0.0% 2.6% 2.1% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@cyrillic) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Uzbek (uz_UZ@latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Slovak) 277c5513bd
bacil2 authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Number of strings 21698
Number of words 182970
Number of characters 1203650
Number of languages 38
Number of source strings 571
Number of source words 4815
Number of source characters 31675
When User Action Detail Object
18 minutes ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
6 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
<Strong>Poznámka:</strong> E-mailové pozvanie pre recenzenta bude obsahovať špeciálne URL, ktoré dovedie pozvaných recenzentov priamo na Recenznú stránku k danému príspevku (s prístupom na akékoľvek ďalšie stránky normálne vyžadujúce prihlásenie). Z bezpečnostných dôvodov nemôžu editori pri tomto nastavení pozmeniť e-mailové adresy alebo pridať CC alebo BCC predtým, ako pošlú recenzentom pozvanie.
7 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Umožniť prístup recenzentovi na-jedno-kliknutie
11 hours ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Prístup pre recenzenta
13 hours ago None New alert Repository has changes. Open Journal Systems/manager
yesterday None Committed changes Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
yesterday None New alert Repository has changes. Open Journal Systems/manager
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Recenzenti budú mať prístup k súboru s príspevkom len potom, čo odsúhlasia, že spracujú jeho recenziu.
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Obmedzte prístup k súborom
2 days ago bacil2 New translation Open Journal Systems/manager - Slovak (sk_SK)
Editor bude hodnotiť recenzentov na päťstupňovej škále kvality pre každú recenziu.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year