View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings29
100.0% Translate
Words199
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.7% 95.9% 0.9% 0.3% 0.5% 0.2% Translate
api 95.0% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 92.2% 91.4% 2.6% 15.5% 2.6% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 9.8% 2.4% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 98.0% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.9% 95.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.2% 99.2% 0.2% 0.2% 1.1% 0.9% Translate
submission 90.0% 78.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
auth-ldap 92.0% 95.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 4.8% 4.8% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 45.5% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Armenian) b6fef155f6
amirzoyan authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/reports/counter/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/reports/counter/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/reports/counter/locale/nb_NO/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Tidsskriftsrapport 1
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Lenkene under generer foreldede rapporter med eldre programtilleggsdata, som ikke er COUNTER-klare. Dersom du vil generere oppdaterte COUNTER-rapporter ved hjelp av den nye OJS COUNTER måltyp-statistikken, bruk lenkene over.
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Disse lenkene genererer COUNTER-klare rapporter basert på den foreldete Release 3.0. Rapporten dekker alle tidsskriftene på nettsiden. Bruk den sinyeste Releaseversjonen i stedet, om mulig.
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Rapportforespørselen vaer ugyldig.
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
COUNTER -rapporter
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
a year ago FRITT-UiO Translation changed Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Programtillegget for COUNTER gjør det mulig ågjør rapportere aktivitet iing på tidsskriftaktivitet ved å bruk ave <a href="http://www.projectcounter.org">COUNTER standarden</a>. Disse rapportene alene gjør ikke alenet tidsskriftet COUNTER kompatibelt med COUNTER. For å tilby COUNTER- kompatibilitet, se gjennom kravene på nettstedet tilretningslinjene på Project COUNTER sin nettside.
a year ago FRITT-UiO New contributor Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
a year ago None Resource update Open Journal Systems/reports-counter - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 29 199 1272
Translated 100.0% 29 199 1272
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 11:26 a.m.
Last author FRITT, University of Oslo Library

Activity in last 30 days

Activity in last year