View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 99.3% 98.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 98.5% 82.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 99.8% 99.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 80.0% 82.9% 0.2% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
Gaelic (gd_GB) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 97.2% 94.8% 0.2% 0.4% 2.8% 0.2% Translate
Greek (el_GR) 77.2% 79.9% 0.2% 8.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 76.4% 79.1% 0.2% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 15.4% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 93.9% 93.2% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 88.9% 65.6% 0.4% 0.2% 2.4% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 68.8% 58.6% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) e2b1c271e
mannemark authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Number of strings 9681
Number of words 61551
Number of characters 428022
Number of languages 21
Number of source strings 461
Number of source words 2931
Number of source characters 20382
When User Action Detail Object
3 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/locale
4 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/locale
5 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/locale
6 days ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
6 days ago iGaidhlig Translation changed Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <a href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
6 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh tionndadh {$version} de OMP a stàladh.</p>
<p>Na dìochuimhnich an roghainn “stàlaichte” a chur gu <em>Air</em> a-rithist san fhaidhle rèiteachaidh config.inc.php agad.</p>
<p>Mur eil thu air clàradh agus ma tha thu ag iarraidh naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <a href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
6 days ago iGaidhlig Translation changed Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig <href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
6 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<p>Chaidh OMP a stàladh.</p>
<p>Airson tòiseachadh air an siostam a chleachdadh, <a href="{$loginUrl}">clàraich a-steach</a> leis an ainm-chleachdaiche is facal-faire a chuir thu a-steach air an duilleag roimhpe.</p>
<p>Ma tha thu airson naidheachdan is ùrachaidhean fhaighinn, <strong>dèan clàradh aig href="http://pkp.sfu.ca/omp/register" target="_blank">http://pkp.sfu.ca/omp/register</a>.</strong> Ma tha ceistean no beachdan agad mu dhèidhinn, tadhail air an <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fhòram taice</a>.</p>
6 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
<h4>CUDROMACH!</h4>
<p>Cha b’ urrainn dhan stàlaichear sgrìobhadh thairis air an fhaidhle rèiteachaidh. Mus cleachd thu an siostam, fosgail <tt>config.inc.php</tt> ann an deasaiche teacsa iomchaidh agus cuir na tha san raon teacsa gu h-ìosal an àite na susbaint ann.</p>
6 days ago iGaidhlig New translation Open Monograph Press/locale - Gaelic (gd_GB)
Cuir a-steach ainm slàn na slighe gu pasgan làithreach far an tèid na faidhlichean a chumail a thèid a luchdadh suas. Cha bu chòir dha a bhith na phasgan a ruigear calg-dhìreach on lìon. <strong>Dèan cinnteach gu bheil am pasgan seo ann agus gun gabh sgrìobhadh ann mus tòisich thu air an stàladh.</strong> Bu chòir do shlaisichean air adhart a bhith ann an ainmean slighean Windows, m.e. “C:/mypress/files”.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year