View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings470
99.4% Translate
Words3029
99.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 95.4% 96.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7399 Remove OMP 1.x to 3.1.0 upgrade scripts bd63012c2
admin authored 19 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/nb_NO/locale.po
When User Action Detail Object
6 months ago None New string to translate Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
6 months ago None Resource update Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
9 months ago None Committed changes Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
9 months ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål

<p> Takk for at du lastet ned the Public Knowledge Project's <strong> Open Monograph Press {$version} </strong>. Før du fortsetter, kan duvennligst lese <a href="{$baseUrl}/docs/README"> README </a> -filen som følger med denne programvaren. For mer informasjon om det offentlige kunnskapspthe Public Knowledge Prosjektect og dets programvareprosjekter, besøkse <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank"> PKP-s nettstedet ide</a>. Hvis du har en feilrapporter eller tekniske supportforespørsler om Open Monograph Press, kan dumelding eller trenger teknisk brukerstøtte for OMP, se <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">supportforumet</a> eller besøke PKPs onlinnettbaserte <a href = ="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target = ="_ blank"> feilrapporteringssystem </a>. Selv om supportforumet er detn foretrukne kontaktskjemaet, kan du også sende teamet via e-post viamåten å ta kontakt på, kan du også sende e-post til teamet på <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com </a>. </p>

<h4>Oppgrader </h4>

<p>Følg denne lenken for å <a href="{$upgradeUrl}">oppgradere en eksisterende installasjon av OMP</a></p>
9 months ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
Denne utgiveren bruker Open Monograph Press {$ompVersion}, som er programvare forbasert på åpen kildekode- og publiseringsprogramvare som er utviklet, støttet og distribuert fritt av <a href="http://pkp.sfu.ca/">Public Knowledge Project</a> under GNU General Public License. <a href="{$contactUrl}">Kontakt utgiveren direkte</a> for spørsmål om utgiveren og innleveringer til utgiveren.
9 months ago eirikh New translation Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
En redaksjonell anbefaling ({$decision}) for artikkelen {$submissionId} ble registrert av {$editorName}.
9 months ago eirikh New translation Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
Hvis du oppgraderer en eksisterende innstallasjon av OMP: <a href="{$upgradeUrl}">fortsett til oppgraderingen</a> .
9 months ago eirikh New translation Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
Om Open Monograph Press
9 months ago eirikh New translation Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
Publiseringsformatet ble ikke funnet.
9 months ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/locale - Norwegian Bokmål
Finn monografier som skal legges til katalogen.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 470 3029 20978
Translated 99.4% 467 3014 20882
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 19, 2021, 9:28 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year