View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
55.8% Translate
Words5796
52.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 52.2% 56.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Remove unnecessary compatibility alias 3c6325159c
admin authored 13 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/bg/emails.po
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - bg (generated)
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
Този имейл от редактора на секции до рецензент изисква от рецензента да приеме или отхвърлизадачата за рецензия на изпратените материали за втори или следващ етап на редактиране . Той предоставя информация за изпратеното, като заглавието и резюмето, краен срок за преглед и как да бъде получен достъп до самите материали. Това съобщение се използва, когато е избран Стандартният процес на рецензия в Управление> Настройки> Работен поток> Рецензия и е разрешен достъп на рецензент с едно щракване.
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Това се отнася до ръкописа &quot;{$submissionTitle},&quot; което се разглежда от {$contextName}.<br />
<br />
След рецензирането на предишната версия на ръкописа, авторите са представили преработена версия на своя доклад (материали за статия). Ще Ви бъдем благодарни, ако помогнете с оценката му.<br />
<br />
Насоките за рецензии на това списание са приложени по-долу и изпратените материали саприложени към този имейл. Моля, изпратете вашата рецензия на материалите, заедно с вашата препоръка по имейл до {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Моля, посочете в обратен имейл до {$responseDueDate} дали сте в състояние и желаете да направите рецензията. <br />
<br />
Благодарим ви, за отделеното време.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
<br />
Review Guidelines<br />
<br />
{$reviewGuidelines}<br />
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Това се отнася до ръкописа &quot;{$submissionTitle},&quot; което се разглежда от {$contextName}.<br />
<br />
След рецензирането на предишната версия на ръкописа, авторите са представили преработена версия на своя доклад (материали за статия). Ще Ви бъдем благодарни, ако помогнете с оценката му.<br />
<br />
Моля, влезте в уебсайта на списанието чрез {$responseDueDate} да посочите дали ще предприемете прегледа или не, както и да получите достъп до изпратеното и да запишете вашата реценнзия и препоръка. Уеб сайтът е {$contextUrl}<br />
<br />
Самата рецензия следва да бъде готова до {$reviewDueDate}.<br />
<br />
URL на изпратените материали: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Благодарим ви, за отделеното време.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
Този имейл се изпраща от редактора на секции до рецензент, за да поиска той да приеме или отхвърли задачата за рецензия на изпратените материали за втори или следващ етап на редактиране . Той включва материалите като прикачен файл. Това съобщение се използва, когато процесът на рецензия с прикачен файл в имейл е избран в Управление> Настройки> Работен поток> Рецензия. (В противен случай вижте REVIEW_REQUEST_SUBSEQUENT.)
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
Този имейл от редактора на секции до рецензент изисква от рецензента да приеме или отхвърли задачата за рецензия на изпратените материали за втори или следващ етам от редакцията. Той предоставя информация за изпратеното, като заглавието и резюмето, краен срок за преглед и как да получите достъп до самите материали. Това съобщение се използва, когато е избран Стандартният процес на преглед в Управление> Настройки> Работен поток> Рецензия. (В противен случай вижте REVIEW_REQUEST_ATTACHED_SUBSEQUENT.)
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Това се отнася до ръкописа &quot;{$submissionTitle},&quot; което се разглежда от {$contextName}.<br />
<br />
След рецензирането на предишната версия на ръкописа, авторите са представили преработена версия на своя доклад (материали за статия). Ще Ви бъдем благодарни, ако помогнете с оценката му.<br />
<br />
Моля, влезте в уебсайта на списанието чрез {$responseDueDate} да посочите дали ще предприемете прегледа или не, както и да получите достъп до изпратеното и да запишете вашата реценнзия и препоръка. Уеб сайтът е {$contextUrl}<br />
<br />
Самата рецензия следва да бъде готова до {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Ако нямате потребителско име и парола за уебсайта на списанието, можете да използвате тази връзка, за да зададете нова парола (която след това ще ви бъде изпратена по имейл заедно с потребителското ви име). {$passwordResetUrl}<br />
<br />
URL на изпратените материали: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Благодарим ви, за отделеното време.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
Този имейл се изпраща от редактора на секции до рецензент, за да поиска да приеме или отхвърли задачата за рецензия на изпратените материали. Той включва материалите като прикачен файл. Това съобщение се използва, когато процесът на преглед на прикачен имейл е избран в Управление> Настройки> Работен поток> Рецензия. (В противен случай вижте REVIEW_REQUEST.)
5 days ago kamburov New translation Open Journal Systems/emails - bg (generated)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Вярвам, че бихте били отличен рецензент на ръкописа, &quot;{$submissionTitle},&quot; и ви моля да обмислите да поемете тази важна задача за нашето списание. Насоките за рецензия на това списание са приложени по-долу и изпратеното е приложено към този имейл. Вашият преглед на изпратените материали, заедно с вашата препоръка, моля да ми изпратите по имейл до {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Моля, посочете в обратен имейл до {$responseDueDate} дали сте в състояние и желаете да направите рецензията.<br />
<br />
Благодаря ви, че бихте обмислили тази молба.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
<br />
Насоки за рецензиране<br />
<br />
{$reviewGuidelines}<br />
8 days ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - bg (generated)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5796 38209
Translated 55.8% 92 3025 19681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 19, 2021, 8:22 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year