View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings638
100.0% Translate
Words2595
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Galician) 6d371d12c
reacagal authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/common.po
Monolingual base language filelocale/en_US/common.po
Translation file locale/nb_NO/common.po
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Brukere og roller
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Send en e-post med varsel til alle registrerte brukere.
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Personverninnstillinger
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Du har ikke tilgang til dette vurderingsoppdraget.
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Du har ikke tilgang til denne diskusjonsmeldingen.
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Ugyldig diskusjon.
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
Ugyldig vurderingsrunde.
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
E-post
6 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/common - Norwegian Bokmål
<p>For å sikre integriteten til anonym fagfellevurdering, bør alt gjøres for å forhindre at identiteten til forfatterne og anmeldere blir kjent for hverandre. Dette involverer forfattere, redaktører og korrekturlesere (som laster opp dokumenter som en del av gjennomgangen), for å se om følgende trinn er tatt med hensyn til teksten og filegenskapene: </p>
<ul> <li> Forfatterne av dokumentet har erstattet navnene sine fra teksten, med "Forfatter" og årstall brukt i referanser og fotnoter, i stedet for forfatterens navn, artikkeltittel osv. </li>
<li> Forfatterne av dokumentet har fjernet personlig informasjon fra filegenskapene ved å gjøre følgende:
<ul> <li> Microsoft Word for Windows:
<ul> <li> Gå til fil </li>
<li> Velg Info </li>
<li> Klikk på Se etter problemer </li>
<li> Klikk på Inspiser dokument </li>
<li> I dialogboksen Document Inspector velger du avmerkingsboksene for å velge typen skjult innhold du vil inspisere. </li>
<li> Klikk Fjern alle </li>
<li> Klikk på Lukk </li>
<li> Lagre dokumentet </li> </ul>
<li> Microsoft Word for MacOS:
<ul> <li> Gå til Verktøy </li>
<li> Klikk på Beskytt dokument </li>
<li> Velg Fjern personlig informasjon for denne filen ved lagring </li>
<li> Klikk OK og lagre filen </li> </ul> </li>
<li> PDF:
<ul> <li> Gå til fil </li>
<li> Velg Egenskaper </li>
<li> Fjern ethvert navn i forfatterfeltet </li>
<li> Klikk OK </li>
<li> Lagre dokumentet </li> </ul> </li> </ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 638 2595 16604
Translated 100.0% 638 2595 16604
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 7:39 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year