View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words283
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 7.0% 1.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #6659 from NateWr/i4414_wildcard 613214ab6
admin authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/nb_NO/reviewer.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Aksepter forespørselen. Gå til Trinn 2.
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Den nåværendne brukeren er ikke oppnevntsatt opp som fagfelle for det forespurte dokumentet.
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
For kunKun for redaktør
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Kun tilFor kun redaktør
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
TilFor forfatter og redaktør
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Redaktøren ber deg om åom at du enten aksepterer eller avviser fagfellevurderingorespørselsen innen tidssvarfristen for besvaring av forespørsel om fagfellevurdering, og levere den ferdige, og at du fullfører fagfellevurderingen innen tidssfristen for fullføring av fagfellevurdering.
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Om tidsfrister
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Takk for at du fullførte fagfellevurderingen, av denne innleveringen var vellykket. Vurderingen din ble sendt inn. Vi setttakker stfor pris på dittat du bidragr til å opprettholdsikre kvaliteten i vår publikasjon. Rpå det vi publiserer. Om nødvendig, vil redaktøren tar kontakte dersomg for mer informasjon eller avklaring er nødvendig.
3 months ago eirikh Translation changed PKP Web Application Library/reviewer - Norwegian Bokmål
Er du sikker på at du ønsker åvil sende inn denne fagfellevurderingen?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 283 1681
Translated 100.0% 32 283 1681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 18, 2020, 11:54 a.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year