View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
100.0% Translate
Words4868
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Bosnian) 1e1b747bc
kazo3385 authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/nb_NO/manager.po
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Innleveringsfilen {$id} ble utelatt fordi den er knyttet til en oppføring som ikke skal importeres, som for eksempel et vurderingsoppdrag eller en diskusjon.
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Velg typen metadata som kan knyttes til disse filene. Du bør velge 'Dokument' for de viktigste publikasjonsfilene, for eksempel en nedlastbar PDF, slik at disse filene kan hente metadataene fra publikasjonen. Ellers velger du 'Tilleggsinnhold' for de fleste filtyper. Illustrasjoner er egnet for filer som krever separat kilde, bildetekst og lisensmetadata.
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Fil-metadata
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Merk denne type filer somDette er tilleggsfiler (som f.eks. som ikke er hovedinnholdet i innleveringen) datasett og forskingsverktøy, og vil bli vist separat fra de primære publiserte filene.
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Merk denne typDisse er underordnede filer som vises avh engige filer (f.eks. som HTML-fil og vil ikke skal bli lvistet med publisert innhold) for seg selv.
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Filtype
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Er du sikker på at du vil aktivere denne seksjonen?
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Er du sikker på at du vil deaktivere denne seksjonen?
3 days ago eirikh New translation PKP Web Application Library/manager - Norwegian Bokmål
Deaktivér denne seksjonen og ikke tillat nye innleveringer til den.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 100.0% 665 4868 30292
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 8:18 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year