View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings143
100.0% Translate
Words931
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 93.1% 90.4% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.7% 96.9% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.2% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 7.0% 1.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Galician) a655f74e5
reacagal authored 12 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/user.po
Monolingual base language filelocale/en_US/user.po
Translation file locale/nb_NO/user.po
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Dine opplysninger blirdata lagrets i henhold tiltråd med vår <a href="{$privacyUrl}" target="_blank">personvernerklæring</a>.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Du er registrert. <a href=«"{$profileUrl}»">Klikk her</a> for å fullføre brukerprofilen din.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Du er registrert. <a href="«{$profileUrl}">F»>Klikk her</a> for å fullføre brukerprofilen din her</a>.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet om information om nye publiseringer og meldvil gjerne motta varsler om nye publikasjoner og kunngjøringer.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Ja, jeg godtar å fåat mine data innsamlet og oppbevart i overensstemmelse med vårs inn og lagres i tråd med <a href="{$privacyUrl}" target="_blank">personvernerklæringen</a>.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Du har lagt til et etternavn for et språk som mangler, men ikke fått med fornavnet. Legg til et fornavn på dette språket.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Du må oppgi et fornavnFornavn er obligatorisk.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Hvordan foretrekker du å bli tiltalt? Iadressert? En innledende hilsener, mellomnavn og suffikendelser kan legges til her hvisom du ønsker det.
yesterday FRITT-UiO Translation changed PKP Web Application Library/user - Norwegian Bokmål
Foretrukket visning avoffentlig navn
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 143 931 5769
Translated 100.0% 143 931 5769
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 26, 2021, 2:12 p.m.
Last author FRITT, University of Oslo Library

Activity in last 30 days

Activity in last year