Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Backup Plugin 90.0% 55.1% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Classic Theme 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 30.4% 11.8% 0.0% 0.0% 26.1% 8.7% Translate
Default Translation Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
Review Report Plugin 76.5% 80.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 70.0% 54.7% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 98.2% 97.3% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8% Translate
addThis 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
textEditorExtras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website http://github.com/pkp
Translation license GNU General Public License V3, GNU General Public License v3
Number of strings 7631
Number of words 77144
Number of characters 514631
Number of languages 38
Number of source strings 359
Number of source words 3540
Number of source characters 23446
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Resource update Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
3 weeks ago None New string to translate Common Plugins/OAI JATS Plugin - Swedish (sv_SE)
3 weeks ago None Resource update Common Plugins/OAI JATS Plugin - Swedish (sv_SE)
3 weeks ago None Resource update Common Plugins/JATS Template Plugin - Swedish (sv_SE)
3 weeks ago None Resource update Common Plugins/Browse Plugin - Swedish (sv_SE)
3 weeks ago None Resource update Common Plugins/Custom Header Plugin - Swedish (sv_SE)
a month ago bsvvi Suggestion added Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Pluginet gör det möjligt att administrera innehållet på statiska sidor.
a month ago bsvvi Suggestion added Common Plugins/Backup Plugin - Swedish (sv_SE)
{$footNoteNum}. <strong>VARNING:</strong> Databasens dumpningsverktyg har inte konfigurerats i config.inc.php configuration file. Konfigureringen är beroende av din servers konfigurering och av vilken databas du använder. Det ska anges i sektionen [cli], i ett konfigurationsalternativ kallat "dump". För MySQL, använd verktyget mysqldump, d.v.s.:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
Tecknet "%s" kommer att ersättas med, i följande ordning:<ol>
<li>Databasens värdnamn</li>
<li>Databasens användarnamn</li>
<li>Databasens lösenord</li>
<li>Databases namn</li>
</ol>
Observera att detta innebär att databasens lösenord ska anges i kommandoraden, vilket kan vara ett säkerhetsproblem.<br /><br />
a month ago bsvvi New string to translate Common Plugins/Immersion theme - Swedish (sv_SE)
a month ago bsvvi Committed changes Common Plugins/Immersion theme - Swedish (sv_SE)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year